Kan vi hjelpe deg med noe?
Øko AS Logo
Øko AS Logo

Fjernvarme

I Kristiansand er det flere områder hvor det er konsesjonsplikt for tilknytting av større bygg til fjernvarme, typisk leiligheter og industribygg. Agder Energi finner det per dags dato ikke økonomisk å legge inn fjernvarme til mindre eneboliger.

Øko AS tilbyr, prosjekterer og monterer i denne forbindelse komplette varmeanlegg. Det vil si fra Agder Energi’s varmesentral i teknisk rom, og ut til hver boenhet. Vi monterer fjernvarmeskap av type «heat interface». Et «heat interface-skap» er et tysk kvalitetsprodukt som inneholder varmeveksler der kaldt vann blir oppvarmet momentant til varmt forbruksvann 55-65 °C. I tillegg er det i disse skapene system for vannbåren gulvvarme/radiatorer, styringssystem og sirkulasjonspumper.

Fjernvarme vil i Kristiansandsområdet gi oppvarmingsutgifter tett oppunder nivå for elektrisk kW/t pris. I et lelighetsbygg med fjernvarme fordeles kostnadene på oppvarmings og varmt tappevann per lelighet, hvor avregning normalt skjer kvartalsvis eller månedsvis.

Det kan også søkes om fritakelse for konsesjonsplikten for fjernvarme. Ved innvilgelse av fritak må man vanligvis installere et luft-vann eller vann-vann system isteden.

Du kan lese mer om fjernvarme på Agder Energi sine nettsider og på fjernvarme.no.

Kontakt oss