Ring oss på:
913 87 590

Ring oss på:
913 87 590

Fjernvarme

I visse områder i Kristiansand er det konsesjonsplikt for tilknytting av «større bygg», typisk leiligheter og industribygg, til fjernvarme. Agder Energi finner det per dags dato ikke økonomisk å legge inn fjernvarme til mindre eneboliger.

Øko AS tilbyr, prosjekterer og monterer i denne forbindelse komplette varmeanlegg. Det vil si fra Agder Energi’s varmesentral i teknisk rom, og ut til hver boenhet/leilighet. Vi monterer fjernvarmeskap av type «heat interface». Et «heat interface-skap» er et tysk kvalitetsprodukt som inneholder varmeveksler der kaldt vann blir oppvarmet momentant til varmt forbruksvann 55-65 °C. I tillegg er det i disse skapene system for vannbåren gulvvarme/radiatorer, styringssystem og sirkulasjonspumper.

Fjernvarme vil i Kristiansandsområdet typisk gi oppvarmingsutgifter tett oppunder nivå for elektrisk kW/t pris. I et lelighetsbygg med fjernvarme fordeles kostnadene på oppvarmings og varmt tappevann per lelighet, typisk avregning per kvartal eller måned.

Det kan også søkes om fritakelse for konsesjonsplikten for fjernvarme. Ved innvilgelse av fritak må man vanligvis installere et luft-vann eller vann-vann system isteden.

Du kan lese mer om fjernvarme på Agder Energi sine nettsider og på fjernvarme.no.Forbrenningsanlegget på Langemyr

Få tilbud!
Copyright 2017 Øko AS | All rettigheter reservert | Personvernerklæring
varmepumpeportalen.no-logo
Øko AS anbefales av varmepumpeportalen.no!
Kontaktskjema
Telefon
Åpningstider
Mandag til fredag kl. 0730-1530
chevron-down