Kan vi hjelpe deg med noe?

Vedovn med vannkappe

Øko AS leverer og installerer vedovner med vannkappe.

En typisk kunde er du som har lett tilgang på ved og ser på ved som en kostnadsbesparende energikilde. En vedovn med vannkappe ser i dag ut som en standard vedovn med pent design. Den monteres i stuen som en tradisjonell vedovn. Typisk fordeling av varmen er 20% avgitt til rom og 80% avgitt til det vannbårne annlegget.

Vedovnen avgir varme til en akkumulatortank som igjen enten har et eletrisk element og/eller en varmepumpe som backup. Akkumulatiortanken kan også tilknyttes et solfanger-anlegg med varmespiral i bunnen av tanken.

Med et slikt anlegg kan du følgelig utnytte vedfyringen maksimalt ved at du kjører varmen ut i et gulvvarmesystem i alle rom som har behov for oppvarming, så som stue, kjøkken, gang og lignende. I tillegg varmer du opp varmt forbruksvann. Det vil igjen si at om du kosefyrer litt i ovenen, så vet du at også bidrar til oppvarming av hele eneboligen og varmt tappevann.

Kontakt oss