Kan vi hjelpe deg med noe?

El-kjele

Bytt ut varmekablene med vannbåren gulvvarme - uten ekstra kostnad!

I henhold til dagens byggeregler (feb. 18) må boliger på under 1 000 m2 som oppvarmes direkte med strøm* ha montert skorstein i tillegg.

Etter vårt skjønn vil et bedre alternativ da være å installere vannbåren gulvvarme med el-kjele. Ved en slik installasjon bortfaller kravet om og kostnaden for skorstein og i tillegg kan du droppe varmekablene. Kostnaden du da sitter igjen med trenger ikke ha blitt noe høyere enn om du skulle ha gått for løsningen med varmekabler og skorstein.

Installasjon av vannbåren gulvvarme med el-kjele vil derfor kunne være minst like økonomisk, og samtidig langt mer fremtidsrettet. Du vil på toppen av dette bli mer energifleksibel med hensyn til valg av fremtidig varmekilde, som væske-vann og luft-vann varmepumpe, solfanger eller lignende. I tillegg kan du spare lokalmiljøet for forurensende vedfyring.

El-kjeler kan leveres ned i fra 4kW og oppover til 600kW eller mer, avhengig av størrelse på bolig eller bygning.

Løsninger for større bygninger

For leilighetsbygg over 1 000 m2 sier dagens byggeregler (TEK17) at man skal legge opp et varmesystem som er tilrettelagt for varmekilder som kan gi over 60% energibesparelse. Dette vil si at man kan montere et vannbårent anlegg med el-kjele i dag, sentralt eller i hver leilighet, for å tilfredsstille dagens byggeregel.

En el-kassett som er knyttet til et vannbårent varmeanlegg gir ingen besparelse sammneliknet med varmekabler eller eletriske panelovner. Men i og med at det er knyttet opp til et vannbåren system, ligger det altså et fremtidig sparepotensial ved installsjon av andre varmekilder.

*) Som varmekabler og elektriske panelovner

Eco-Central

Kontakt oss