Kan vi hjelpe deg med noe?
Øko AS Logo
Øko AS Logo

Væske-vann varmepumpe

Væske-vann varmepumpe, også kjent som bergvarmepumpe eller vann-vann varmepumpe, er "Rolls Royce" blant varmepumper. Dette fordi en væske-vann varmepumpe utnytter en stabil energikilde som fjell, sjø, innsjø eller jordvarme. Disse har alle plussgrader gjennom fyringssesongen. Varmepumpen har også en vesentlig lengre levetid enn andre typer varmepumper, da den står innendørs i et tørt og varmt klima.

20+ år

Lang forventet levetid

(S)COP

Høyest energibesparelse

dB

Minst støy

skjult

Usjenerende innstallasjon

Kvalitetsmerker fra Øko AS

Nibe

NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper.

Bosch

Med sine ca. 360 000 ansatte er tyske Bosh et firma som er velkjent for mange. Et velrenommert firma som lager varmepumper av ypperste kvalitet.

Daikin

Japansk varmepumpe. Daikin har over 84 000 ansatte og omsatte for over 235 mrd kroner i 2021.

Thermia

Thermia er et svensk firma som produserer varmepumper for oppvarming, varmtvann og kjøling. Produsjonslokaler er hovedsakelig i Värmlands län.

Vaillant

Anerkjent tysk varmepumpeprodusent med fartstid fra 1874.
energibrønn og bergvarme

Hvorfor velge væske-vann varmepumpe?

En væske-vann varmepumpe som benytter seg av stabile varmekilder, eksempelvis grunnvarme, vil i løpet av året alltid ha en høyere COP (SCOP) enn varmepumper (luft-vann varmepumper) som ikke gjør det. Dette betyr mindre strømforbruk og bedre avgitt effekt.

Lavere temperaturløft

Det arbeidet en varmepumpe må utføre er det vi kaller «temperaturløftet». Det vil si at temperaturen i det mediet varmepumpen henter energien sin i fra (type grunnvann i en energibrønn) og opp til den temperaturen i det mediet som varmepumpen skal levere varmen til (type vannet som går i gulvvarmerørene).

Eksempelvis må en luft-vann varmepumpe hente energien ved -10°C fra uteluft og løfte vannet i et vannbårent system til +35°C . En væske-vann varmepumpe med energibrønn, hvor energibrønnen holder +7°C til +9°C hele året, må løfte temperaturen fra +7°C til +35°C. Dette er arbeidet utføres av kompressoren i varmepumpen. En væske-vann varmepumpe har betydelig høyere (S)COP enn en luft-vann varmepumpe.

Ingen avriming

Når temperaturen faller under +4°C må en luft-vann varmepumpe avrime med gjevne mellomrom. Det skjer ved at varmepumpen for eksempel kjører varmen ut i utedelen, eller at den aktiverer en varmekabel i utedelen. Dermed faller noe av effekten bort i denne perioden. Dette slipper man helt med en væske-vann varmepumpe.

Mest besparelse

Typisk besparelse for en væske-vann varmepumpe er mellom 70-80%. En luft-vann varmepumpe vil typisk ligge mellomm 50-60% besparelse i fyringsutgiftene.

Mindre slitasje

En væske-vann varmepumpe plasseres innendørs beskyttet mot værkreftene. Dette fører til at varmepumpen jobber under helt andre forhold enn en luft-vann varmepumpe, noe som også gjenspeiler seg i økt levetid.

Typisk levetid for en væske-vann varmepumpe vil være 20 år pluss. Til sammenligning vil en luft-vann varmepumpe ha en levetid på mellom 13-15 år. Det fordi den  jobber under helt andre forhold og er utsatt for vær og vind. En væske-vann varmepumpe plasseres typisk i et vaskerom eller teknisk rom i boligen. Den er også meget stillegående og er den varmepumpen som ifølge undersøkelser gjort i Norge folk er mest fornøyd med.

Varmer opp

I tillegg til å produsere varme til det vannbårne anlegget, vil en væske-vann varmepumpe også kunne forvarme det varme forbruksvannet, varme opp varmebatteriet i ventilasjonsanlegget, samt at noen merker, som NIBE-pumpene, kan produsere varme til svømmebasseng. Vi leverer væske-vann varmepumper som kan operere med mange forskjellige varmesoner og følgelig levere varme til forskjellige formål.

Passiv kjøling

Et annet viktig argument for å velge en væske-vann varmepumpe er at du kan kjøle boligen tilnærmet gratis ved hjelp av det som kalles passiv kjøling. Det vil si at du henter typisk +7/12 °C vann fra energibrønnen og pumper dette opp igjennom ett eller flere kjølebatterier/viftekonvektorer. Da vil du kjøle ned boligen samtidig som du «dumper» varmen i energibrønnen. Dette gir god kjøling til boligen samtidig som du hever temperaturen i borehullet, som igjen vil gi økt virkningsgrad for varmepumpen. Om sommeren kan du med andre ord varme opp bad, varmtvann og basseng ved hjelp av varmen som ellers finnes i huset.

Ved aktiv kjøling bruker du varmepumpen og kjører kompressoren for å «dumpe» varmen i energibrønnen. Da vil kompressoren supplere borehullets kjøleeffekt og gi kaldt isvann.

Kontakt oss