Ring oss på:
913 87 590

Ring oss på:
913 87 590

Væske-vann varmepumpe

Væske-vann varmepumpe, også kjent som bergvarmepumpe eller vann-vann varmepumpe, er Rolls Royce blant varmepumper. Dette fordi en væske-vann varmepumpe utnytter en stabil energikilde som fjell, sjø, innsjø eller jordvarme. Disse har alle plussgrader gjennom fyringssesongen. Varmepumpen har også en vesentlig lengre levetid enn andre typer varmepumper, da den står innendørs i et tørt og varmt klima.

Hvorfor velge væske-vann varmepumpe?

En væske-vann varmepumpe som benytter seg av stabile varmekilder, eksempelvis grunnvarme, vil over året alltid ha en høyere COP, det vil si energibesparelse, enn luft-vann varmepumper.

Det arbeidet som en varmepumpe må utføre er det vi kaller «temperaturløftet». Det vil si at temperaturen i det mediet som varmepumpen henter energien sin fra og opp til den temperaturen i det mediet som varmepumpen skal levere varmen til. Eksempelvis må en luft-vann varmepumpe hente energien ved -10°C fra uteluft og skal løfte det til +35°C i et vannbårent system. En væske-vann varmepumpe med energibrønn, hvor energibrønnen holder +7°C til +9°C hele året, må løfte temperaturen fra +7°C til +35°C. Dette er arbeidet som utføres av kompressor og varmepume, og derfor har en væske-vann varmepumpe betydelig høyere COP enn en luft-vann varmepumpe.

Når temperaturen faller under +4°C må en luft-vann varmepumpe avrime med gjevne mellomrom, det vil si varmepumpen kjører varmen ut i utedelen. Dermed faller noe av effekten bort i denne perioden. Dette slipper man med en væske-vann varmepumpe.

En væske-vann varmepumpe plasseres innendørs, beskyttet mot regn, snø og uvær. Dette fører til at varmepumpen jobber under helt andre forhold enn en tilsvarende luft-vann varmepumpe, noe som også gjennspeiler seg i økt levetid, høyere besparelse og lavere driftsutgifter. Typisk besparelse for en væske-vann varmepumpe er mellom 70-80%. En luft-vann varmepumpe vil typisk ligge mellomm 50-60% besparelse i fyringsutgiftene.

I tillegg til å produsere varme til det vannbårne anlegget, vil en væske-vann varmepumpe også lage varmt forbruksvann, den kan kan varme opp varmebatteriet i ventilasjonsanlegget, samt at NIBE-pumpene kan produsere varme til svømmebasseng. Det vil si, NIBE-pumpene kan styre mange forskjellige temperaturnivå og levere varme til forskjellige formål.

Typisk levetid for en væskevann varmepumpe vil være 20 år pluss. Til sammenligning vil en luft-vann varmepumpe ha en levetid på mellom 13-15 år. Det fordi den  jobber under helt andre forhold og er utsatt for vær og vind. En væske-vann varmepumpe plasseres typisk i et vaskerom eller teknisk rom i boligen, den er meget stillegående og er den varmepumpen som ifølge undersøkelser gjort i Norge er den folk er mest fornøyd med.

Kjøling

Et annet viktig argument for å velge en væske-vann varmepumpe er at du kan kjøle boligen tilnærmet gratis med passiv kjøling. Det vil si at du henter typisk +7/12 °C vann fra energibrønnen og pumper dette opp igjennom kjølebatterier/fancoils. Da vil du kjøle ned boligen samtidig som du «dumper» varmen i energibrønnen. Dette gir god kjøling til boligen samtidig som du hever temperaturen i borehullet, som igjen vil gi økt virkningsgrad for varmepumpen. Om sommeren kan du med andre ord varme opp bad, varmtvann og basseng ved hjel av varmen som ellers finnes i huset.

Ved aktiv kjøling bruker du varmepumpen og kjører kompressoren for å «dumpe» varmen i energibrønnen. Da vil kompressoren supplere borehullets kjøleeffekt og gi kaldt isvann.Få tilbud!
Copyright 2017 Øko AS | All rettigheter reservert | Personvernerklæring
varmepumpeportalen.no-logo
Øko AS anbefales av varmepumpeportalen.no!
Kontaktskjema
Telefon
Åpningstider
Mandag til fredag kl. 0730-1530
chevron-down