Kan vi hjelpe deg med noe?
Øko AS Logo
Øko AS Logo

Solfanger for basseng

Elecro Thermecro Solfanger

Høyeffektiv vakuumrørsolfanger fra Elecro gir deg gode muligheter for gratis bassengoppvarming i sommerhalvåret. Solfangeren er ikke avhengig av blå himmel eller høye utetemperaturer for å fungere. Indirekte sollys og overskyede sommerdager er nok for at solfangeren skal begynne å produsere varme til bassenget. Produsenten oppgir at 92% av energien fra solstrålingen som treffer fangeren overføres til bassengvannet, noe som gjør den til en av markedets aller mest effektive solfangere.

elecro thermecro solfanger vakuum
Solfangeren leveres i tre forskjellige størrelser - 16, 32 og 48 rør som er egnet for henholdsvis 10, 20 og 30 m3 basseng.

Antall vakuumrør Kubikk basseng
16 10 m3
32 20 m3
48 30 m3
elecro thermecro solfanger dimensjoner

Full kontroll på solvarmen

En solfanger i nattemørket vil begynne å fungere som en bassengkjøler om man sirkulerer vannet gjennom den. Det er derfor viktig at vannstrømmen kuttes når forholdene for oppvarming ikke er tilstede.
elecro thermecro solfanger kontroller

Kontrollenhet

Lar deg stille ønsket temperatur og overvåke gjeldende temperaturer ved å kontrollere motorventilenheten nedenfor.
elecro thermecro solfanger motorventil

Motorventil

Sikrer at det slippes til riktige vannmengder over solfangeren, og stenger for vannstrømmen når forholdene for oppvarming ikke er til stede.

Prinsippskisse for vakuumrørene

elecro thermecro solfanger prinsipptegning

Prinsippskisse for solfangeren

elecro thermecro solfanger skjemategning

Kontakt oss