Kan vi hjelpe deg med noe?

Vannbåren varme

Det kan kanskje være litt forvirrende med begrepene "vannbåren varme" og "vannbåren gulvvarme" - hva er forskjellen? Kort fortalt så er "vannbåren gulvvarme" "vannbåren varme", mens "vannbåren varme" ikke nødvendigvis er "vannbåren gulvvarme". Mindre forvirret nå?

I et vannbårent varmesystem blir vann varmet opp av en varmekilde som for eksempel en varmepumpe, en vedkjele eller en el-kjele. Dette vannet "bærer" varmen med seg i rør fram til eksempelvis en radiator, en viftekonvektor, et varmebatteri i ventilasjonsanlegget eller til rørsløyfer i gulvene. Det er det siste her som er vannbåren gulvvarme, mens alle de nevnte løsningene er vannbåren varme.

eco viftekonvektor
Vegghengt viftekonvektor for vannbåren varme
Gulvvarmerør for vannbåren varme

Kontakt oss